Vodnář Na řasy 10l

Na řasy je stabilní v tvrdé vodě, v širokém rozsahu teplot a pH. Biologicky je snadno odbouratelný. Zelená voda v bazénu již nebude mít šanci. 

Počáteční a nárazové dávkování: 20 ml /m3 vody
Provozní dávkování: 10 ml/m3 vody
Maximální dávkování: 30 ml/m3 vody

Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přilejte do bazénové vody.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku