Chlor, kyslík nebo modrá skalice v bazénu?


Pro udržení čisté vody v bazénu je možné využít široké množství chemie i technologií. Každá z těchto možností má však své vlastní úskalí. Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé typy údržby bazénu?

Jednoduché srovnání typů údržby bazénu.

Voda, na první pohled tak přirozená věc a jednoduchá věc, že? S tímto tvrzením nejspíše nebudou vždy souhlasit majitelé bazénů, kteří se snaží mít krásnou a průhlednou vodu. Samotná starost o vodu je často věda (pH, tvrdost, alka co?) a totéž může platit i pro výběr vhodného typu údržby. V následujících odstavcích si pro přehled popíšeme pozitiva a negativa jednotlivých způsobů čištění vody.

Chlorová chemie
Chlorová chemie je nejčastějším způsobem údržby bazénu a můžete se s ní setkat téměř všude, u nás zde

K častým nedostatkům této údržby patří zápach způsobený chloraminy nebo podráždění očí a pokožky u jedinců s citlivější pokožkou. V tento moment je nicméně vhodné zmínit, že k takovýmto problémům dochází především při přechlorování vody (hodnoty nad 0,6 ppm) a u většinové populace se při správném používání ničeho bát nemusíte.

Naopak k výhodám chlorové chemie patří vysoká efektivita, možnost dlouhodobého používání nebo také nižší finanční náročnost oproti ostatním způsobům údržby.

Kyslíková chemie
Tato bezchlorová chemie opět velice běžným způsobem údržby bazénu a je založená na bázi aktivního kyslíku, který narušuje stěny mikroorganismů (sinice, řasy, atd.), zahubí je a následně potlačuje jejich růst (Vodnář – Guanicid). Pro vyšší účinnost se kombinují s oxidovadly, které napomáhají likvidaci těchto mikroorganismu a další organické hmoty ve vodě (Vodnář – Oxy light 5 l).

K nevýhodám patří vyšší časová náročnost, jelikož údržba vyžaduje častou péči. V porovnání s chlorem je tento způsob také o něco málo dražší a není tak efektivní, protože si řasy při nevhodném používání mohou vytvořit na aktivní látku resistenci.

Bezchlorová chemie je však z hlediska závadnosti jedním z nejšetrnějších možných způsobů udržování vody a je vhodný zejména pro děti a lidi s citlivou pokožkou.

Solonizační jednotky
Princip využití soli (NaCl) v bazénu spočívá v rozštěpení molekul na Na a Cl, přičemž Na (sodík) vám zvyšuje pH vody (proto se tam musí sypat pH Mínus) a Cl (chlor), který je ve stejné podobě jako u obyčejné chlorové chemie, vám čistí vodu. Nelze tedy mluvit o nějaké ryze přírodní metodě.

Solonizační jednotka přináší usnadnění především díky jednoduché údržbě, kdy je potřeba dodávat do jednotky víceméně pouze pH Mínus (Vodnář – pH Mínus 20l).

Voda samotná je však čištěna chlórem, má tedy stejné nevýhody jako chlorová chemie. Mimo to je voda také slaná, což nemusí sedět každému, a pořizovací cena solonizačních jednotek je poměrně vysoká.

Modrá skalice
Síran měďnatý (CuSO4) neboli modrá skalice je staronovým fenoménem údržby bazénů. Účinnost této látky je nepopiratelná, jelikož měď má silné algicidní účinky. Podobným způsobem se pro čištění bazénů využívala i Zinková běloba (ZnO), problémem u obou látek je však ukládání těžkých kovů ve vodě, které se v ní hromadí a je těžké odbourat.

Vysoké koncentraci těchto kovů (měď a zinek) způsobuje skvrny na povrchu bazénu. Při nízké koncentraci mají látky algicidní účinek, avšak při vysoké mohou naopak podporovat růst řas, jelikož slouží jako živina pro určité typy řas. Modrá skalice vám sama o sobě také nebude ke komplexnímu vyčištění bazénu stačit, jelikož nelikviduje bakterie a chybí jí oxidačně redukční vlastnosti (nerozkládá organickou hmotu, voda je zakalená a bez jiskry).

Určitou výhodou může být nižší cena a efektivní potlačení řas a zelené vody. Při průběžné obměňování vody by také nemělo docházet k velké kumulaci těchto kovů v bazénu, nicméně při vypuštění tento problém (kovy mědi a zinku) přesunete do ekosystému.

UV jednotka
Tato technologie dokáže likvidovat jednobuněčné organismy jako jsou viry, bakterie, sinice a řasy pomocí UV záření přímo vevnitř zařízení, které je napojené na filtraci. Využívání této technologie by tedy nemělo být nijak nebezpečné, protože při ní nejste UV záření přímo vystaveni.

Jelikož je fytoplankton likvidován v tekoucí vodě přímo v těchto jednotkách, může se stát, že se mikroorganismy budou udržovat v hluchých místech bazénu, kde se voda málo filtruje, a pro majitele může být následně obtížné se zelené vody kompletně zbavit. Další nevýhodou jsou dodatečné náklady na pořízení jednotky.

Výhodou UV jednotek je průběžné udržování čisté vody mimo hluchá místa. UV jednotky bychom však ve výsledku doporučili v kombinaci se nějakým dalším typem údržby (např. s kyslíkovou chemií) tak, aby mělo pořízení těchto jednotek smysl.

Ionizátory
Bazénový ionizátor je zařízení, které dezinfikuje bazénovou vodu pomocí iontů mědi a stříbra, které pouští do vody. Ionty stříbra jsou zodpovědné za odstraňování bakterií, zatímco ionty mědi hrají klíčovou roli v prevenci řas. Bazénová voda je stejně jako v případě UV jednotky dezinfikována ionizátorem až po nasátí filtrací.

Ionizátorům může často trvat déle, než začnou účinkovat a projeví se jejich efekt (s koupáním si po zezelenání vody počkáte). Mnohem větším problémem je ale vystavení záření způsobenému vysokonapěťovými součástmi ionizátoru nebo s uvolňováním volných radikálů do vody při dezinfekci vody, kde je jejich škodlivost s otazníkem.

Toto zařízení může snížit množství potřebné chemie na údržbu vody a dopomoct čisté vodě v bazénu. Stejně jako v případě UV jednotky bychom nedoporučovali čistit vodu pouze pomocí této technologie.

Přehled výhod a nevýhod typů údržby bazénů

 Typ  Cena  Účinnost  Škodlivost  Časová náročnost
 Chlor  Nízká  Vysoká  Nízká/střední  Střední
 Kyslík  Střední  Střední  Nízká  Střední
 Sůl  Vysoká  Vysoká  Nízká  Nízká
 Modrá skalice  Nízká  Střední  Vyšší  Střední
 UV  Vysoká  Střední  Nízká  Nízká
 Ionizátor  Vysoká  Nízká  Vyšší  Nízká