Bezpečnostní listy

Pro velkodběratele a dodavatele produktů Vodnář

Bezpečnostní listy jsou zavedeným a účinným mechanismem k předávání náležitých bezpečnostních informací v dodavatelském řetězci o látkách a směsích, které splňují konkrétní kritéria klasifikace. Jejich zaslání si mohou naši dodavatelé a velkoobchodní řetězce vyžádat na e-mailové adrese vodnar@mah.cz