Nejlepší náplň filtrace bazénu?


Pomocí různých náplní do filtrací v bazénu můžeme dosáhnout různých výsledků. Měli bychom se proto zabývat výběrem vhodného filtračního média, které nejvíce odpovídá potřebám našeho bazénu a naší vody

Přehled filtračních médií

Filtrační média nám pomáhají odstraňovat z vody různé malé částice, nečistoty, kontaminanty, ale i mikroorganismy jakou jsou bakterie a řasy. Díky filtraci udržujeme vodu čistou, snižujeme potřebu chemických přípravků a dodáváme vodě pěknou jiskru. V následujících řádcích si představíme běžné, ale i méně běžná možnosti náplně do filtrací.

Písek
Písek do filtrace je nejčastějším typem filtrace, jelikož se jedná o nejlevnější způsob filtrace vody. Tato náplň efektivně zachytává pevné nečistoty a částice a jeho výhodou je také možnost dlouhodobého používání. Po určitém čase (zpravidla 5 let) však dochází k zanesení povrchu písku, které již nelze vyčistit zpětným proplachem a efektivita po této době klesá.

Zeolit
Tento hlinito-křemičitý minerál je charakteristický svým značně porézním povrchem, který má oproti písku lepší schopnosti zachytávat a absorbovat pevné nečistoty, ale i některé těžké kovy ve vodě, při filtrování. V případě napouštění vody ze studny bychom tedy mohli doporučit využití Zeofiltru (Vodnář – Zeofiltr 25 kg). Další výhodou zeolitu je také možnost regenerace pomocí chemické reakce se solí, která ho umožnuje využívat ve filtraci dlouhodobě.

Filtrační kuličky
Hlavní výhodou filtračních kuliček je jejich nízká hmotnost (700g) při nákupu, jelikož se tyto kuličky „nafouknout“ a „zhmotní“ až ve filtraci po nasáknutí vody. Oproti písku dokážou filtrační kuličky zachycovat i mnohem menší nečistoty. Nevýhodou filtračních kuliček je však náročnější údržba, kdy není možné filtrační kuličky propláchnout pomocí zpětného proplachu a kdy je jednou za čas potřeba kuličky proprat v kbelíku s vodou nebo v pračce bez saponátu. Bez této údržby efektivita těchto kuliček klesá.

Kartuše do filtrace
Kartuše stejně jako ostatní média zachytávají pevné nečistoty, ale i mikroorganismy jako bakterie a řasy. Hlavní výhodou kartuší do filtrací je jejich jednoduchá manipulace a možnost výměny. Možnost jednoduché výměny se vám bude hodit, jelikož se kartuše zanáší poměrně rychle a je nutné je měnit často (někdy i vícekrát za sezónu). Díky tomu se jedná o poměrně drahou a časově náročnou variantu filtračního média. Kartuše bychom tedy doporučili spíš do vířivek a menších bazénu, kde je není nutné vyměňovat příliš často.

Křemičitý prášek
Jedná se o bílý jemný prášek vyrobený z fosilizovaných zbytků rozsivek. Povrch křemeliny je velice porézní a abrazivní, díky čemuž efektivně filtruje vodu s částicemi i o velikosti 2 – 5 mikrometrů, což je důležité pro odstraňování bakterií a pro jiskru vody. Křemelinu jako filtrační médium je možné opětovně používat díky zpětnému proplachu. Oproti písku a zeolitu však práce s tímto médiem vyžaduje pravidelnější čištění. Další riziko je spojené s používáním, kdy může dojít k vdechnutí jemného materiálu a člověk s ním při manipulaci potřebuje ochranné pomůcky.

Aktivní uhlík
Tento materiál je svým charakterem podobný křemelině, jelikož se taktéž jedná o značně porézní a jemné médium. Často se lze také setkat s kombinací aktivního uhlíku a křemeliny ve filtracích. Stejně tak je u něj ale nutné využívání vhodných pomůcek při manipulaci a předcházet možnosti úniku jemné látky do vody. Aktivní uhlík vám pomůže odstranit větší pevné částice i organické látky a napomáhá odstraňovat zápach po chloru (chloraminy). Jako samostatné filtrační médium však není zcela vhodný, jelikož nedokáže zachycovat ty nejmenší nečistoty.

Antracit a Pískovec
Tyto dvě možné náplně do filtrací jsou charakteristicky poměrně podobné. Jedná se o sedimentární horniny, které umožňují zachycovat nečistoty i organické látky jako jsou bakterie a řasy. Největší výhodou je pak odstraňování kovů jako jsou železo a mangan. Antracit i pískovec je možné regenerovat, obecně se u nich doporučuje provádět zpětný proplach jednou ročně. Nedostatek těchto materiálů spočívá především v možnosti ucpání, což si vyžaduje častější péči, a mohou být dražší v porovnání s pískem.

Nakonec není možné říct, která filtrační média jsou špatná nebo dobrá, protože každý materiál má své pro a proti. Při výběru by se měl člověk orientovat především podle svého typu bazénu, vody v něm, případně podle problémů, se kterými se voda potýká.

Jednoduché srovnání filtračních médii

Filtrační médium Co filtruje   Cena Náročnost manipulace Časová náročnost Vhodné:
Písek Větší nečistoty Nízká Střední Nízká (1x za 5 let výměna) voda z řádu (upravená)
Zeolit Malé nečistoty, bakterie, chloraminy a kovy Střední Střední Nízká (1x ročně regenerace) Voda bohatá na kovy Pb, Cu, Zn. Voda udržovaná chlorem
Filtrační kuličky Malé nečistoty, bakterie Vyšší Nízká Střední (1x ročně vyprání) Kalná voda bez jiskry
Kartuše do filtrace Větší nečistoty, plísně a prach Vyšší Nízká Střední (cca 1-2x ročně výměna) Vířivky a menší bazény
Křemičitý prášek Malé nečistoty, kovy, chloraminy Střední Vysoká (ochranné pomůcky) Střední (pravidelnější čištění) Kalná voda bez jiskry, voda udržovaná chlorem
Aktivní uhlík Malé nečistoty, chloraminy Střední Vysoká (ochranné pomůcky) Střední (pravidelnější čištění) Kalná voda bez jiskry
Antracit a pískovec Malé nečistoty, bakterie, chloraminy a kovy železa a manganu Střední Střední Střední (1x ročně regenerace) Voda bohatá na železo a mangan (rezavá voda)

 

Tabulka velikosti filtrovaných částic

Filtrační médium Velikosti filtrovaných částic
Písek 20-40 mikronů
Zeolit 5-8 mikronů
Filtrační kuličky 0,1 – 10 mikronů
Kartuše do filtrace 10-20 mikronů
Křemičitý prášek 0,5 mikronů
Aktivní uhlík 0,5-1 mikronů
Antracit a pískovec 1-6 mikronů

Pozn. Čím nižší hodnoty, tím má voda zpravidla větší jiskru a nižší spotřebu „vločkovačů“.