Vodnář Kalibrační roztok pH 9

Kalibrační roztoky pH 9
Určeno ke kalibraci všech typů pH sond pro bazénové automatiky. Kalibraci provádějte v ideálním případě při teplotě 25°C.
Pří kalibraci se řiďte návodem k použití svého přístroje.