Revoluce v bazénové chemii


Guanicid je řešením pro majitele rodinných bazénů, kteří hledají, jak se koupat zdravě, bez nutnosti stavebních zásahů a výdajů navíc. Jako zdravou bazénovou vodu chápeme tu, která je čistá a bez řas či zárodků nemocí, ať se již o to postaral chlorový, bezchlorový či jiný systém.

Guanicid je jako váš rodinný vůz, který splňuje všechny vaše nároky na výkon, prostor, pohodlí a cenu.

Působí širokospektrálně, nemá vliv na pH vody, vydrží vyšší teplotu vody, aniž by ztratil účinnost, nepoškozuje nijak konstrukci ani technologii bazénu, ale především nevysušuje pokožku, nedráždí oči ani sliznice, nevyvolává alergické reakce, dávkuje se pouze 2x měsíčně a pozor – znáte jej z receptáře prima nápadů.

Guanicid je řešením pro majitele rodinných bazénů, kteří hledají, jak se koupat zdravě, bez nutnosti stavebních zásahů a výdajů navíc. Jako zdravou bazénovou vodu chápeme tu, která je čistá a bez řas či zárodků nemocí, ať se již o to postaral chlorový, bezchlorový či jiný systém.
Zaznamenáváme stále větší poptávku po jiném způsobu dezinfekce vody, než je chlorová, a to z dobře známých důvodů zápachu, pálení sliznic i vysušené pokožky.
Právě zde je skvělou volbou Guanicid, který nepříjemné vlastnosti eliminuje, aniž bychom se museli bát, že voda není ošetřena.
Pro zdravé koupání stačí udržovat ve vodě koncentraci Guanicidu odpovídajícího asi litru sirupu rozpuštěnému v 25metrovém plaveckém bazénu.
Guanicid lze použít ihned bez dávkovacího zařízení, podle velikosti bazénu odhadnete čtvrt až půl litru a každých čtrnáct dnů, když večer po koupání běží filtrace, odlijete z láhve přímo do vody. Filtrace se postará o zbytek.
V případě předávkování se vůbec nic nestane, nijak vám neuškodí, jen počkáte delší dobu do dalšího přidání. Provoz s Guanicidem je poměrně úsporný.

Guanicid obsahuje aktivní látku organický polymer, který je sice skvělý dezinfektant, ale neumí zoxidovat organické nečistoty, jež se v zatížené bazénové vodě tvoří.

Napuštění bazénu

  • dezinfikujte prostor (tj.nádobu) bazénu
  • naplňte bazén vodou
  • zapněte filtraci na 6 – 8 hodin, aby se odstranily možné mechanické nečistoty (dále o filtraci)
  • stabilizujte tvrdost
  • proveďte úpravu pH
  • dávkujte přípravek Guanicid
  • zapněte cirkulaci na nezbytně dlouhou dobu, aby došlo k úplnému promíchání přípravku v bazénové vodě

 

Tvrdost vody

Na úroveň kvality vody v bazénu má také vliv množství v ní obsažených solí kalcia a magnézia (=tvrdost vody). Ideální hodnoty tvrdosti vody odpovídají 7 – 12°N. Při vyšších hodnotách tvrdosti vody (nad 25°N) a pH může docházet ke vzniku zákalu a usazenin. Pro takto tvrdou vodu doporučujeme použít přípravek Maskovač tvrdosti, který zabrání vylučování vápenatých a hořečnatých solí. Přípravek je nutné použít hned po napuštění bazénu. Počáteční dávkování je 300 ml na 10 m3. Před další úpravou vody (pH, dezinfekce) nechte vodu několik hodin cirkulovat. Nikdy přípravek nepoužívejte před ošetřením vody flokulantem (Vločka klasik nebo Vločka super).

Správná hodnota pH

Ideální hodnota pH je 7,2 – 7,6. Pokud pH vody v bazénu opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků, vylučování solí, vzniku zákalů (pH >7,6) a korozi kovových dílů či blednutí barev plastů a fólií (pH <7,2).

Při běžném používání bazénu se pH vody mění podle místního složení a tvrdosti vody. Správná hodnotu pH se udržuje pomocí přípravků pH mínus nebo pH plus. Přesto, že Guanicid neovlivňuje pH tolik jako chlorová chemie, doporučujeme měření a úpravu vody 1x týdně.

Dezinfekce

Počáteční dávku přípravku Guanicid 30 ml/m3 aplikujte přímo do vody při zapnuté filtraci, která zajistí promíchání vody. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu. Koupat se je možno po krátkém promíchání bazénové vody. Následně dávkujte 15 ml/m3 každých 14 dní, při extrémním zatížení nebo při vysokých teplotách každých 10 – 7 dní. Nutnost dávkování si nejlépe ověříte při pravidelném měření obsahu Guanicidu kapkovým testerem.
Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme používat Guanicid v kombinaci s oxidačním přípravkem Oxy Light, který zajistí oxidaci vzniklých nečistot. Doporučené dávkování je 0,5 l na 10 m3, a to 2x měsíčně. Jakkoli tuto řadu nazýváme bezchlorovou, okysličení organických nečistot můžeme zajistit i přípravkem Akce nebo Akce aktiv. Uvolněný chlór se „po práci“ vyváže a následně užíváme opět vodu bez obsahu chlorového dezinfekčního činidla. Při přechodu z chlorové dezinfekce na Guanicid a naopak se vždy ujistěte, že voda již neobsahuje původní dezinfekční přípravek. Zabráníte tak vzniku možného žlutavého odstínu vody a ztráty účinnosti přípravku. Dále doporučujeme pravidelně dávkovat vločkovač (např. Jiskra), který odstraní drobné mechanické nečistoty z vody.

Řasy

Guanicid vykazuje i algicidní účinnost, a proto není nutné při tomto způsobu ošetření vody preventivně dávkovat přípravek Na řasy. Při pravidelném ošetřování, filtraci a výměně vody byste se s problémem výskytu řas vůbec neměli setkat.

Filtrování

Každý dlouhodobě používaný bazén by měl být opatřený kvalitní filtrací (doporučujeme pískový filtr) a takovou cirkulací, která by zabezpečovala promíchání upravené vody v celém objemu bazénu.

Celý objem vody v bazénu musí projít filtrací alespoň jednou za 24 hodin. Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rozmíchání chemických preparátů do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu tzv. „mrtvých zón“ (míst, kde je voda stojatá). Doporučená doba filtrace je 6–8 hodin denně dle objemu bazénu a rychlosti filtrace. Filtr je nutné proplachovat minimálně 1× týdně.

Přechod z chloru na Guanicid

Nevyžaduje zvláštní pozornost. Tyto dva přípravky spolu nereagují za vzniku nepříjemných doprovodných efektů jako zákal nebo zápach. Pokud tedy chceme např. po prvním jarním měsíci provozu, kdy se voda teprve ohřívá a její nezávadnost se udržuje minimálním přebytkem volného chloru, přejít na Guanicid, jednoduše zastavíme průtok chlorinátorem nebo vyjmeme tabletu z plováku, počkáme 1-2 dny a začneme dávkovat Guanicid. Při tomto přechodu není třeba dávkovat šokově neboť voda by měla být v dobré kondici.