Proč pořád otravujeme s tou oxidací?


Slova oxidace a okysličování se line našimi návody, aktualitami, články a doporučeními jako pověstná červená nit. Že kvůli tomu, že je nutné oxidovat organické nečistoty! Zvídavější z vás se ale ptají – a proč vlastně? Co se stane, když to neuděláme? Kromě rizika vzniku nebezpečných chloraminů?

V následujících řádcích se pokusím srozumitelně vysvětlit, co dalšího by se stalo.

Naše bazénová voda není sterilní, i když ji průběžně dezinfikujeme. Jednak v ní plaveme my sami a pak chtě nechtě je vystavena okolním vlivům tím více, čím otevřenější bazén je. Takže do vody se dostanou, pozor, už se k nim dostáváme, organické nečistoty. Tzn. pot, odlupující se pokožka, vlasy, chlupy a také drobné lístky, pyl, brouček, prach s hlínou a trochou trusu, no možná bychom našli ještě něco víc.

Co mají společné?  Dusík v té podobě, v jaké ho potřebují živočišné a rostlinné mikroorganismy ( tzn. bakterie a řasy ) ke svému růstu. Téměř všichni si vzpomeneme z hodin biologie na hnojivo NPK. Dusík, fosfor, draslík. Kdo máme zahrádku, hnojíme občas chlévskou mrvou. Dusík je v našich bazénových nečistotách ve stejné podobě ( mocenství a sloučeninách ) jako v hnojivu a spolu s uhlíkem na sebe přednostně váže kyslík z vody ke své vlastní oxidaci. Tím dojde k rozpadu této nečistoty nebo její části na formu, kterou již mikroorganismy neumí využít. Amoniakální dusík na dusitanový a dusičnanový a uhlík, který je stavebním prvkem veškeré organické hmoty, pak zčásti na oxid uhličitý. Není-li ve vodě přítomen kyslík ( hliník nám zde nepomůže ) anebo jiné okysličovadlo jako chlorové přípravky, ozon, peroxosoli apod. a hmotu nemá co rozbít, najdou si organickou nečistotu mikroorganismy a začnou ji rozkládat, tzn. využívat ke svému růstu a množení, samy.

Jak jsem psal na začátku, náš bazén není sterilní. Mikroorganismy ( bakterie a řasy ) a jejich spory nás obklopují ve vodě i ve vzduchu a  jsou připraveny ke své hlavní úloze – koloběhu života na zemi, což se nám ale v bazénové vodě nehodí, protože by se mohly namnožit i organismy patogenní a řasy. Voda se stane matnou až neprůhlednou a po několika dnech zezelená, protože zvýšený výskyt mikroorganismů daleko rychleji spotřebuje dodávanou dezinfekci.
Závěrem tedy doporučení – udržujte svoji vodu prostou všech mechanických nečistot ( vysávejte ), často proplachujte filtr a dávkujte spolu s dezinfekcí i oxidační činidlo  a měřte.

Příjemný pobyt ve vodě přeje

Váš Vodnář