4 nejčastější chyby při napouštění bazénu!


Na začátku sezóny se často setkáváme s tím, že si lidé zadělávají na problémy s vodou ještě dříve, než se začnou koupat. Jedná se často o následně hůře řešitelné problémy související s řasami, zákalem a se zahnědnutím vody.

Na začátku sezóny se často setkáváme s tím, že si lidé zadělávají na problémy s vodou ještě dříve, než se začnou koupat.

Jedná se často o následně hůře řešitelné problémy související s řasami, zákalem a se zahnědnutím vody. Zde jsou 4 tipy, kterých byste se měli držet, abyste se vyvarovali finančně i časově náročným řešením, které se mohou projevit v průběhu sezóny:

1. Před napuštěním vody je ideální čas pro vyčištění stěn bazénů
Řasy jsou organismus, který je velice odolný, a i při silném chlorovém ošetření vody zůstávají na stěnách (nejčastěji v rozích) jejich zárodky. Ty se při vhodných podmínkách opět dostávají k životu a vy můžete řešit problém se zelenou vodou nanovo. Doporučujeme tedy vhodným přípravkem (Vodnář – Na usazeniny) odstranit nečistoty ze stěn a vyhnout se možným problémům.

2. Zkontrolujte hodnoty vody
Po napuštění vody je vždy nutné zkontrolovat hodnoty vody pomocí testeru. Ukazatele pH, volného chloru a alkality by se měly pravidelně kontrolovat již od začátku sezóny (Vodnář – tester 3v1). Podle těchto ukazatelů nejlépe poznáte, co voda potřebuje, a předejdete tak častým problémům.

3. Korigujte vady napouštěné vody
Před napouštěním je také nutné si uvědomit, zda se jedná o vodu z řádu, ze studny nebo dešťovou vodu. Každá z nich má typově jiné chování. Voda z řádu je často nejméně problematická, jelikož je předem ošetřená. Nedochází u ní tudíž k nutnosti speciálně vodu ošetřovat, avšak nemělo by se na její údržbu zapomenout úplně!
Voda ze studny je charakteristická tím, že obsahuje velké množství minerálů, které se mohou za vhodných podmínek vysrážet v soli, které mohou zabarvit vodu do bíla (vápník) nebo také do hněda (kovy). Jako prevence slouží přípravky (Vodnář – Maskovač tvrdosti), které dokáží navázat tyto prvky na sebe již při napouštění vody tak, aby k vysrážení solí vůbec nedošlo.
Posledním typem je voda dešťová. Ta oproti vodě ze studny neobsahuje téměř žádné minerály a rozpuštěné látky. Svým způsobem je velmi podobná vodě destilované. Zde však mohou nastávat problémy s nízkou alkalitou, které se následně mohou projevovat velkými výkyvy hodnot pH. Prevencí je aplikování přípravků na zvýšení alkality (Vodnář – Na stabilitu).

4. Počáteční likvidace mikroorganismů
Majitelé bazénů mají často takovou představu, že na jaře do vody hodí jednu multifunkční tabletku a mají na celou sezónu hotovo. Tak jednoduché to bohužel není. Na začátku roku je po napuštění vhodné vodu tzv. „chlorově zašokovat“ (Vodnář – Akce Chloršok), abychom ve vodě veškeré mikroorganismy zlikvidovali a nedošlo k jejich rozbujení. Až poté se může přejít na pravidelnou chlorovou nebo bez-chlorovou údržbu.