Slovník pojmů


Slovník pojmů poskytuje rychlý přehled a vysvětlení klíčových výrazů a termínů z oblasti bazénové chemie a spa.

a | b | c | f | g | o | p | t | z | Š
Zpět na seznam
Algicid -  Chemický přípravek sloužící k prevenci a hubení řas. Nejčastěji je používán k zamezení vzniku řas.
Bazénová chemie -  Zahrnuje široké spektrum přípravků, používaných pro udržení žádoucí kvality bazénové vody. Zvláště v případě klasických venkovních zahradních bazénů se bez přípravků bazénové chemie není možné v žádném případě obejít – nelze jinými způsoby dosáhnout dostatečně vyhovující kvality bazénové vody. Úprava bazénové vody a udržení její žádoucí kvality je náročný proces. Na rozdíl od podmínek při vodárenských procesech, používaných při výrobě vody pitné, úprava a využívání vody bazénové probíhá za vyšší teploty vody a okolního vzduchu a přímém slunečním záření. Oba tyto parametry rozhodujícím způsobem podporují růst nežádoucích mikroorganismů v bazénové vodě, ať už se jedná o řasy, bakterie či drobné prvoky. Do bazénové vody se z okolního prostředí nebo z těl koupajících dostávají ve velkém množství organické látky (pyl, zbytky rostlin, rezidua kosmetických přípravků či opalovacích krémů z pokožky koupajících se aj.), které slouží jako živiny pro mikroorganismy ve vodě obsažené a tím podporují jejich růst a rozmnožování. Bez bazénové chemie by se z bazénu stala páchnoucí nádrž hnijící vody.
Chlorování vody -  Chlorování vody (též chlorace vody) je proces, kdy se přidává elementární chlor do vody za účelem jejího čištění, aby byla vhodná ke konzumaci člověkem jako pitná voda. Jedná se o proces, který umožňuje účinně předcházet šíření infekčních nemocí vodou. Používáním chloru se však výrazně snížilo rozšíření vodou přenosných infekčních nemocí, protože je účinný proti téměř všem bakteriím, virům a amébám.
Flokulant -  Flokuanty resp. vločkovače jsou produkty, které pomáhají odstranit zákaly v bazénové vodě. Drobné částečky nečistot se po aplikaci shluknou do větších celků a bazénová filtrace je pak dokáže již zachytit.  Multifunkční tablety v sobě obsahují také vločkovací složku, takže při jejich použití většinou problém se zakalením vody tak často nenastává.
Granulát -  Chemie pro desinfekci vody, která se rozpouští rychleji než pomalu rozpustné tablety. Může být jak chlórová tak i bezchlórová případně pro úpravu pH.
Guanicid -  Guanicid je tekutý přípravek pro bezchlorovou dezinfekci a hygienické ošetření vody v domácích bazénech (krytých i venkovních) s filtrací i bez filtrace. Má výrazný účinek proti bakteriím, řasám a plísním a nezpůsobuje alergie.
- Synonyms: Guanicidu
Oxy Light -  Desinfekční a algicidní přípravek pro ošetření vody v plaveckých bazénech. Je vhodný i pro dětské bazény, protože je šetrný pro alergickou a citlivou pokožku. Jeho hlavní účinná látka se rozkládá na vodu a kyslík.
pH -  Jedna z nejdůležitějších hodnot, na kterou je nutné  se při kontrole vody v bazénu měli zaměřit. Se správným pH vody budete mít s obsluhou bazénu klid, v opačném případě nastávají problémy. Ideální hodnota vody je 6,8 až 7,2. Při hodnotách pH menších dochází ke korozi kovových součástí bazénu. Hodnoty pH 8,0 -  vznikají vápenné usazeniny, především u středně tvrdé až tvrdé vody. 7,5  - hodnota na rozhraní pH pro bazén. Při této hodnotě pH dochází ke ztrátě dezinfekčního účinku vody. 6,8 až 7,2  - Ideální hodnota pH pro bazén. 6,5  - Vzniká nepříjemný chlorový zápach dráždící pokožku.
PHMG -  Druh víceúčelového kationtového polymeru, který se používá jako dezinfekční prostředek. Používá se ve zdravotnictví, potravinářském průmyslu a v oblasti úpravy a hygienického zabezpečení vody v bazénech a spa. Neobsahuje toxické látky a není dráždivý.
Šoková chlorace -  Šoková chlorace je proces používaný u mnoha bazénů, studní, pramenů a jiných zdrojů vody, s cílem snížit bakteriální a řasová rezidua ve vodě. Šoková chlorace se provádí například větším množstvím chlornanu sodného, který může být ve formě prášku nebo jako kapalina (chlorové bělidlo). Po šokové chloraci nelze vodu pít ani v ní plavat, dokud koncentrace neklesne na 3 ppm nebo méně.
Testery parametrů vody -  Provozovatelé domácích bazénů se neobejdou v koupací sezóně bez pravidelného monitoringu základních parametrů bazénové vody, mezi kterými je na prvním místě hodnota pH, aktuální koncentrace aktivního chloru, bromu či kyslíku a posouzení zákalu či barvy bazénové vody. K pravidelně prováděným kontrolním měřením se používají kapkové nebo tabletové testery. Měření je snadné a výsledek je znám obvykle do jedné minuty (v případě tabletových testerů může být výsledek znám do několika minut, vždy je nezbytné počkat, až dojde k úplnému rozpuštění tablety činidla tabletového testeru).
Tvrdost vody -  Úroveň kvality vody v bazénu určuje vedle dalších faktorů i tvrdost. Tedy především to, kolik zdroj vody obsahuje rozpuštěných solí vápníku a hořčíku. Ideální tvrdost se pohybuje mezi sedmi až dvanácti stupni dH, což je německá stupnice. Tento rozsah znamená středně tvrdou vodu. Pokud je tvrdost vyšší, začínají se tvořit zákaly a usazeniny. V takové chvíli je vhodné použít přípravek na maskování tvrdosti. Ten zabraňuje vylučování vápenatých, hořečnatých solí, a také železnatých solí, které se mohou projevit ve formě hnědých, obtížně odstranitelných vloček.
Změkčovač -  Tyto přípravky bazénové chemie obsahují účinné látky pro eliminaci bělavého zákalu bazénové vody a nežádoucích inkrustů na stěnách bazénu či bazénovém příslušenství. Tyto inkrusty jsou tvořeny nerozpustnými solemi vápníku či hořčíku a často se objevují, pokud má voda, kterou je bazén napuštěn, vyšší obsah minerálních látek. Přípravky bazénové chemie pro snížení tvrdosti vody nerozpustné sloučeniny převedou zpět do jejich rozpustné formy, která nezhoršuje kvalitu bazénové vody.